Er personliga hjälp med mångårig erfarenhet.

Storgatan 30, 590 36 Kisa  |  0494-100 28
Öppet vardagar 09.00-16.30  |  Lunch 12.00-13.00

Kalmarvägen 29, 590 43 Rimforsa  |  0494-20340
Öppettider efter överenskommelse

Begravning, gravsten, bouppteckning och familjejuridiska frågor.

Torbjörn Nyström
Håkan Holgersson
Jan Kindesjö
Hans Boodh
David Carlsson

Jour dygnet runt


www.kindabegravningsbyra.se